VOORWAARDEN

Kortingscodes door Knokke Time b.v.

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door Knokke Time b.v. (Juweliers Roelandt). Door gebruik te maken van Juweliers Roelandt kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Juweliers Roelandt.
 2. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 3. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
 4. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 5. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 7. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
 8. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 9. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 10. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 11. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 13. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 14. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 15. Juweliers Roelandt is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit meebrengen, zonder dat de Juweliers Roelandt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
VOORWAARDEN

Gift Vouchers door Knokke Time b.v.

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van Gift Vouchers die je worden aangeboden door Knokke Time b.v. (Juweliers Roelandt). Door gebruik te maken van de gift vouchers ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte gift vouchers die worden aangeboden door Juweliers Roelandt.
 2. De aard, duur en vervaldatum van een gift voucher en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de gift voucher is opgenomen. Iedere gift voucher is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de gift voucher niet meer worden gebruikt.
 3. Je kunt de gift voucher ten vroegste 1 dag na ontvangs gebruiken en enkel op een nieuwe aankoop. Openstaande bestellingen lenen zich niet tot het gebruik van deze gift vouchers.
 4. Iedere gift voucher heeft een bepaalde waarde en staat steeds vermeld op de gift voucher zelf. De vermelde waarde is vast en kan maar 1 keer worden besteed.
 5. Het gebruik van een gift vouchers gaat altijd samen met een minimum aankoopbedrag, tenzij anders vermeld.
 6. De waarde van de voucher kan niet worden ingewisseld voor contant geld en moet in zijn geheel in één keer besteed worden.
 7. Indien anders vermeld kunnen gift vouchers worden gecombineerd. Hierbij moet ierdere Gift voucher dat je wilt inruilen een eigen unieke aankoopschijf (steeds vermeld op de gift voucher zelf) in het aankoopbedrag vertegenwoordigen.

   

  Ter verduidelijking een voorbeeld. Je bent in het bezit van 2 geldige gift vouchers met elk een waarde van € 10 en steeds te spenderen per aankoopschijf van € 25.

  Voorbeeld 1: Je doet een aankoop van € 100
  (= 4 aankoopschijven van € 25) en kunt dus beide gift vouchers inruilen bij deze aankoop.
  > Hierdoor betaal je maar € 80 en ruil je 2 gift vouchers in.

  Voorbeeld 2: Je doet een aankoop van € 45
  (= 1 aankoopschijf van € 25) en kunt dus slechts 1 gift vouchers inruilen bij deze aankoop.
  > Hierdoor betaal je € 35 en ruil je 1 gift voucher in.

  Voorbeeld 3: Je doet een aankoop van € 65
  (= 2 aankoopschijf van € 25) en kunt dus beide gift vouchers inruilen bij deze aankoop.
  > Hierdoor betaal je € 45 en ruil je 2 gift vouchers in.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Juweliers Roelandt is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit meebrengen, zonder dat de Juweliers Roelandt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

 

En dan nog wat andere punten: Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij de actie en/of actievoorwaarden moeten aanpassen of de actie vroegtijdig moeten staken. Wij zijn hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze actie, niet aansprakelijk. Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt. Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling. Deze actie en actievoorwaarden worden verder beheerst door Belgisch recht.